DELTA Investiční společnost, a.s.

Váš správce fondů kvalifikovaných investorů

Jsme obhospodařovatelem a administrátorem 22 fondů.
Obhospodařovatelem a administrátorem fondů kvalifikovaných investorů (FKI) může být jen investiční společnost s oprávněním provádět tuto činnost na základě povolení uděleného Českou národní bankou. Podívejte se na všechny naše fondy.

Aktuality

Vyjádření společnosti DELTA IS k rozhodnutí představenstva o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií CFH investiční fond SICAV, a.s.
17.03.2023
DELTA Investiční společnost, a.s. si dovoluje oznámit, že v období od 24.12.2022 do 01.01.2023 bude omezen provoz klientské linky. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.
21.12.2022
Vyjádření společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. k rozhodnutí představenstva o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcí CFH Investiční fond SICAV, a.s.
19.12.2022
Vyjádření společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. k aktuální situaci a dění ohledně fondu CFH investiční fond SICAV, a.s.
07.11.2022
Poradenství před založením fondu
Vyhodnotíme investiční záměr klienta a plánovaného / stávajícího portfolia. Navrhneme vytvoření FKI struktury s analýzou přínosů i nákladů pro klienta.
Založení fondu
Vypracujeme dokumenty a koordinujeme veškeré aktivity související se založením FKI. Připravíme kompletní žádosti o povolení ČNB či zápis fondu do seznamu ČNB.
Obhospodařování a administrace fondu
Správa majetku fondu včetně investování na účet fondu a řízení rizik s tím spojených. Výkon statutárního orgánu u fondů s právní subjektivitou. Vydávání statutu fondu, klíčových informací, plnění informačních povinností a další činnosti.
Vedení účetnictví, daňového poradenství
Vedení účetnictví pro finanční instituce na základě dodaného podnikatelského účetnictví. Plnění daňových povinností fondu, vedení evidence aktiv / majetku a seznamu akcionářů fondu.
Interní audit a compliance
Zajištění interní kontroly procesů fondu a zajištění výkonu interního auditu a compliance.
Oceňování majetku fondu, komunikace s orgány dohledu
Výpočet aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného fondem. Zajištění ocenění majetku dle investiční strategie fondu s ověřeným partnerem. Výkaznictví pro ČNB a ČSÚ, komunikace s ČNB a vyhotovení hlášení dle právních předpisů.
Napište nám
Máte zájem o podrobnější informace týkající se založení fondu nebo investování?
Zavolejte
Rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně našich služeb a fondů kvalifikovaných investorů.