Vyjádření k rozhodnutí představenstva o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií CFH investiční fond SICAV a.s.ze dne 20.12.2023

DELTA Investiční společnost, a.s. dne 18.12.2023 přijala rozhodnutí o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií fondu CFH investiční fond SICAV, a.s. (Fond).

Vyjádření společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. k rozhodnutí představenstva o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcí CFH Investiční fond SICAV, a.s.