Vyjádření společnosti v souvislosti s pandemií COVID-19

DELTA Investiční společnost, a.s. aktuální situaci týkající se výskytu koronaviru COVID-19 pečlivě sleduje, vyhodnocuje a podle potřeby zavedla nezbytná opatření.

download