CFH Podfond 1
CFH Podfond 2

CFH investiční fond SICAV, a.s.

Datum zápisu do OR

2018-07-25

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 23679 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

07317930

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Veřejná obchodovatelnost ne
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.