HODNOTA podfond BRODIS INVEST SICAV

BRODIS INVEST SICAV a.s.

Investujeme do hodnotových akcií a dlužných cenných papírů s důrazem na minimalizaci nákladů, pro dosažení atraktivní dlouhodobé výnosnosti

Datum zápisu do OR

2021-04-13

Sídlo

Masarykovo nám. 102
688 01 Uherský Brod

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 8737 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO

10755268

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Emitovaný cenný papír prémová investiční akcie (PRIA)
prémiová investiční akcie EUR (PRIA EUR)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.