Naše služby

Zabýváme se zakládáním, obhospodařováním a administrací fondů kvalifikovaných investorů se zajištěním kompletních služeb jako např. vedení účetnictví, daňového poradenství, interního auditu a compliance, oceňování majetku fondu, komunikace s orgány dohledu atd.

Poradenství před založením fondu

 • vyhodnocení investičního záměru klienta a plánovaného/stávajícího portfolia
 • návrh vytvoření FKI struktury s analýzou přínosů i nákladů pro klienta
 • zajištění nabídek od depozitářů fondů, externích auditorů, oceňovatelů a daňových poradců (pro fúze)

Založení fondu

 • vypracování dokumentů a koordinace veškerých aktivit souvisejících se založením FKI
 • příprava kompletní žádosti o povolení ČNB či zápis fondu do seznamu ČNB, zastupování v řízení, komunikace s depozitářem a ČNB

Obhospodařování a administrace fondu

 • správa majetku fondu včetně investování na účet fondu a řízení rizik s tím spojených
 • výkaznictví pro ČNB a ČSÚ, komunikace s ČNB a vyhotovení hlášení dle právních předpisů
 • vedení účetnictví pro finanční instituce na základě dodaného podnikatelského účetnictví
 • plnění daňových povinností fondu, vedení evidence aktiv/majetku a seznamu akcionářů fondu
 • výpočet aktuální hodnoty cenného papíru
 • rozdělování a vyplácení výnosu z majetku fondu
 • výkon vnitřního auditu a compliance
 • komunikace a zpracování podkladů pro depozitáře v souvislosti s kontrolou depozitáře
 • vydávání a odkupování cenných papírů fondu, uzavírání a vypořádání smluv o vydání nebo odkoupení cenných papírů fondu
 • zpracování roční účetní závěrky, výkazy, příloha, kalkulace rizik, příprava výroční zprávy
 • zpracování podkladů pro audit fondu a součinnost s auditorem atd.
Napište nám
Máte zájem o podrobnější informace týkající se založení fondu nebo investování?
Zavolejte
Rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně našich služeb a fondů kvalifikovaných investorů.