RM otevřený podílový fond

RM otevřený podílový fond
Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8
IČ: 75159937

O fondu

RM otevřený podílový fond je fondem kvalifikovaných investorů, který byl založen za účelem vytvoření entity pro investování především do nemovitostních developerských projektů na území ČR. Rok 2019 byl u těchto projektů zejména ve znamení práce na povoleních a u některých projektů byla zahájena realizační činnost v podobě samotné výstavby či rekonstrukce. V následujícím období pak bude docházet k prodejům majetku z developerských projektů. Záměrem RM OPF je rozšiřovat své portfolio realitních developerských projektů, aby byla zajištěna kontinuita developerské činnosti i pro nadcházející roky.