FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.