AlgoImperial Fund SICAV a. s.

AlgoImperial Fund SICAV a. s.
Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8
IČ: 17853923
Spisová značka: B 27844 vedená u Městského soudu v Praze

Podfondy

AlgoImperial podfond

Podfond je založen za účelem zhodnocování investičních prostředků investorů přímými investicemi skrze algoritmický software (dále také "AOS"), který analyzuje, vyhodnocuje a následně dle výsledků operuje na finančním trhu.

Od roku 2012 se do popředí napříč všemi sektory dostává automatizace, která snižuje potřebu přítomnosti člověka při vykonávání určitých činností. Investiční sektor zcela jistě není výjimkou.

Automatizace a pokročilé technologie velmi intenzivně zrychlují a zefektivňují investiční a další finanční odvětví, což správcům umožňuje se soustředit méně na transakční aktivity a více se věnovat samotné analýze fungování trhů a řešení rizik.

Automatizace je alfa omega naší činnosti, proto jsme ke správě majetku přistoupili inovativním a dynamickým způsobem. Naše matematické modely a využívané obchodní strategie těží především z krátkodobé volatility za uplatnění přísných principů řízení rizik, které musí vždy projít obdobím stresového testování pro modelaci nejhorších možných scénářů a splnit striktní předem stanovené parametry.

Spravujeme majetek pouze vlastními automatickými obchodními systémy, za předem pevně stanovených pravidel, díky kterým odbouráváme lidskou chybovost, únavu, náladovost a další negativní aspekty spjaté s manuálním obchodováním.