O společnosti

DELTA Investiční společnost, a.s. se zabývá zakládáním, obhospodařováním a administrací fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech se zajištěním kompletních služeb jako např. vedení účetnictví, daňového poradenství, interního auditu a compliance, oceňování majetku fondu, komunikace s orgány dohledu atd.

Oprávnění

DELTA Investiční společnost, a.s. získala rozhodnutím České národní banky č.j. 2014/016410/CNB/570, Sp/2013/526/571, ze dne 11. 7. 2014, které nabylo právní moci dne 16. 7. 2014, oprávnění provádět obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů.

Představenstvo
a vedení společnosti

Peter Koždoň, MSc. MBA

předseda představenstva
výkonný ředitel

Ing. Roman Mátl

místopředseda představenstva
ředitel obhospodařování fondů

Mgr. Alexandra Štrobachová

člen představenstva
ředitel administrace fondů

Ing. Martin Nevídal, MSc.

finanční ředitel

Ing. Radim Jauker

ředitel pro řízení rizik

Dozorčí rada

Veronika Zdráhalová

člen dozorčí rady

Akcionář

Jediným akcionářem je společnost NETAX Invest s.r.o., IČ 01592041, se sídlem Plotní 332/73, Komárov, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112484

Ke stažení

Kontaktní formulář
Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!